Restaurang och mötesplats med hållbarhet som hjärtefråga

Sveriges västligaste restaurang!

Hållbarhet för oss

 

Hållbarhet beskrivs ofta utifrån tre aspekter; ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Alla tre aspekter är viktiga. Vi har inte så mycket att hoppas på om vi inte har en planet som mår bra, ekologisk hållbarhet. Och vi har inte så stor nytta av pengar om vi inte själva mår bra och litar på varandra, social hållbarhet. Ekonomisk hållbarhet kan bidra med grädde på moset, och vi tänker att ekonomiskt hållbara innovationer och affärsmodeller kommer spela en viktig roll i omställningen till en mer hållbar mänsklighet.

Kosterhavets Ekobod är en mötesplats med plats för inspiration och samtal kring vad hållbarhet betyder och hur vi i stort och smått kan bidra till ökad hållbarhet.